Politica de confidentialitate

MegaPont.ro si Tipser Media LIMITED va garantează confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin „date cu caracter personal” înțelegem ca orice informații ale unei persoane fizice identificată sau identificabilă prin diferite informații, adunate, cum ar fi numele si prenumele, locația, număr de telefon, adresa de protocol online, sau elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, care pot duce la identificarea unei anumite persoane, in mod direct sau indirect.

Această „Politică de confidențialitate” se referă la datele personale ale clienților noștri, vizitatorilor website-ului, ale partenerilor de afaceri sau ale altor persoane care intră în contact cu noi și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, număr de telefon, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, website, social media.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul MegaPont.ro va dați consimțământul in mod expres ca datele dvs. cu caracter personal (nume, adresa, număr de telefon, adresa de posta electronica, IP) sa intre in baza de date a societății Tipser Media Limited si sa fie prelucrate si folosite in viitor de către aceasta. Toți cei care au furnizat aceste date in accepțiunea Legii nr. 679/2016 au calitatea de persoana vizata. Scopul colectării datelor dvs. de către Tipser Media Limited este informarea clientului privind situația contului sau a comenzilor, transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare si de marketing de pe site-urile administrate de Tipser Media Limited  prin site-ul MegaPont.ro, efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea Tipser Media Limited.

Tipser Media Limited va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, Tipser Media Limited va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societății. Tipser Media Limited garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Terții care au acces la datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt: procesatorii de plăti, companiile de livrare, serviciile de e-mail marketing, servicii de sms marketing.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiați de următoarele drepturi: Dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul de rectificare (art.16), dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat” (art.17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la opoziție (art.21), dreptul  de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art.22). Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa pe email la [email protected] .

INFORMATII GENERALE COLECTATE

MegaPont.ro va colecta informații sau date care permit identificarea persoanelor fizice si juridice (nume, adresa, număr de telefon, adresa de posta electronica, date de identificare fiscale), în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR). Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a participa la concursurile organizate pe site. Terții care au acces la aceste date sunt: procesatorii de plăti, serviciile de e-mail marketing si sms marketing. Daca doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru prin email.

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

·      informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;

·      informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;

·      informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;

·      informațiile pe care le introduceți atunci când creați un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data nașterii, starea civilă, interese și hobby-uri, detalii academice și detalii despre ocupație;

·      informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;

·      informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;

·      informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;

·      informații referitoare la serviciile utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;

·      informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;

·      informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;

·      orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

1. UTILIZAREA INFORMATIILOR DVS. PERSONALE

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

·      administrarea website-ului și a afacerii noastre;

·      personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;

·      autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;

·      furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;

·      trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;

·      trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;

·      trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;

·      trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);

·      trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);

·      furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);

·      abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;

·      păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;

·      verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și

·      alte utilizări.

2. INTINDEREA ACORDULUI

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

3.  DIVULGAREA INFORMATIILOR PERSONALE

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

·      în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

·      în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

·      pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

·      oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

4. TRANSFERURI INTERNATIOANLE DE DATE

Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările care ne furnizează serviciile aplicațiilor utilizate pe website-ul nostru pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.

Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.

Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (D).

5. PASTRAREA INFORMATIILOR PERSONALE

a)     Această Secțiune 5, stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

b)    Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

c)     Fără a aduce atingere articolului 5.b., de obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la data/ora stabilite mai jos:

a.     Ora 00:00 la începutul fiecărui an

d)    În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune 5, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

·      în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

·      dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și

·      pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

6. SECURITATEA INFORMATIILOR DVS. PERSONALE

·      Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. Personale.

·      Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

·      Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.

·      Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

·      Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

7. MODIFICARI

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

8. DREPTURILE DVS.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs., in mod gratuit; pentru furnizarea acestor informații va fi necesar sa ne furnizati dovezi cu privire la identitatea dvs. (în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a cartii dvs de identitate sau a pașaportului dvs, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa dvs. curentă).

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

9. SITE-URI TERȚE

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

10. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

11. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

a) Politica de utilizare cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si pagina web operate de Tipser Media Limited

b) Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat in computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge, Safari) si este complet pasiv (NU conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informații confidențiale).

c) La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibila recunoașterea terminalului utilizatorului si prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile innerjourney.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor. Ex: preferințele in materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanta.

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele si preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site si pentru a personaliza paginile in funcție de vizitator. În structura fiecărui browser Internet exista opțiunea de a șterge “cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de “cookies” sau de a primi un mesaj in momentul in care un “cookie” este stocat in calculatorul dumneavoastră. In momentul in care dumneavoastră vă dați acceptul pentru stocarea cookie-urilor, innerjourney.ro va folosi aceste cookie-uri pentru a va asigura o navigare mai plăcută pe site-ul nostru, pentru a va memora coșul de cumpărături, datele personale introduse, parolele si IP-ul ca date de trafic.

d) Ce cookie-uri se folosesc?

Se folosesc doua tipuri de cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fișiere temporare ce rămân in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt șterse manual de utilizator.

e) Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

·      Cookie-uri de performanta a site-ului

·      Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

·      Cookie-uri pentru geotargetting

·      Cookie-uri de înregistrare

·      Cookie-uri pentru publicitate

·      Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

f) Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

g) Ștergerea Cookie-urilor

In general, o aplicație folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate in așa fel încât administrarea automata a cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data când cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile si modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite in zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

h) De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase si adaptata preferințelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele si interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

·      Conținut si servicii adaptate preferințelor utilizatorului categorii de produse si servicii.

·      Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, reținerea parolelor.

·      Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

·      Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numărului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

·      Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

·      Masurarea, optimizarea si caracteristicile de statistici cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc).

Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fișiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Când ne contactați în legătură cu consimțământul dvs., va rugam sa precizați Email-ul si data consimțământului dat.